CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI

Chuyển hoá năng lượng sinh khối giá trị thấp thành các sản phẩm chất lượng cao

 

Bền Vững

Chế biến nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bền vững từ côn trùng

 

Công nghệ

Phát triển công nghệ an toàn, bền vững, quy mô linh hoạt

 

Ngành công nghiệp

Cung cấp các sản phẩm với đa dạng những ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau

1
1