CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

Entobel phát triển mô hình chuyển hoá năng lượng sinh khối dựa trên những gì tự nhiên đã làm hàng triệu năm qua. Bằng cách chuyển đổi sinh khối giá trị thấp thành sản phẩm cao cấp, công nghệ của Entobel cung cấp mảnh ghép còn thiếu trong chuỗi lương thực toàn cầu.

Entobel Tập Trung Vào
Hai Hoạt Động Cốt Lõi

Sản Phẩm

Sản xuất nguyên liệu thức ăn
chăn nuôi bền vững từ côn trùng.

Công Nghệ & Dịch Vụ

Phát triển công nghệ sản xuất và chế biến
côn trùng có tính cạnh tranh & thích ứng.