ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT

NGAY TẠI TRÁI TIM
CỦA ĐÔNG NAM Á

Tọa lạc tại trung tâm Đông Nam Á, nhà máy sản xuất và chế biến côn trùng của Entobel là nhà máy đầu tiên thuộc loại hình này tại Việt Nam.

Hoạt động từ năm 2019, địa điểm đầu tiên của Entobel có vị trí lý tưởng ở miền Nam Việt Nam. Entobel đã chọn vị trí chiến lược này vì ba lý do chính: khí hậu nhiệt đới của khu vực, lý tưởng cho việc sản xuất Ruồi lính đen (BSF), khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nguyên liệu rõ nguồn gốc ổn định quanh năm và vị trí trung tâm trong ngành nuôi trồng thủy sản lớn nhất toàn cầu.

Vào đầu năm 2019, Entobel đã xây dựng một trong những địa điểm sản xuất côn trùng lớn nhất trên thế giới. Địa điểm ở miền Nam Việt Nam này là trung tâm của khu vực nuôi trồng thủy sản lớn trên toàn cầu.

Nhà máy tiếp theo của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022 và sẽ đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đồng thời giảm ảnh hưởng của hoạt động sản xuất chuỗi thức ăn lên môi trường.

Công Nghiệp Xuất Sắc – Nghiên Cứu và Phát Triển

Entobel tập trung vào các chương trình R&D (nghiên cứu và phát triển) cụ thể để cải thiện chỉ số sản xuất, phát triển sản phẩm mới và khám phá các chức năng mới của vật liệu làm từ côn trùng.
Chất Lượng và 
Nguồn Gốc Rõ Ràng

Địa điểm sản xuất của Entobel tuân theo khuôn khổ quy định của Ủy ban Châu Âu. Côn trùng được cho ăn hoàn toàn bằng các sản phẩm  thực vật tiền tiêu thụ rõ nguồn gốc, địa điểm này được chứng nhận ISO22000 và hệ thống HACCP được thực hiện nghiệp ngặt.
Entobel thực hiện phân tích trong phòng thí nghiệm của riêng mình hàng ngày cho mỗi lô sản phẩm.

Từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, từng lô sản phẩm đều được theo dõi cẩn thận trong chu kỳ sản xuất. Chúng tôi đảm bảo sự ổn định của chế độ ăn cho côn trùng và tính nhất quán của quy trình, do đó sản xuất các sản phẩm nhất quán quanh năm. Ấu trùng tươi sau đó được chế biến trong điều kiện ổn định để bảo tồn hầu hết các chức năng của chúng.

Learn More

First of all, being located in the tropics, the region of Dong Nai and more generally southern Vietnam presents ideal climatic conditions for the growth and development of our Black Soldier flies and larvae. The temperatures there are indeed warm and stable all year round, guaranteeing a healthy population and a constant production.

Next, Dong Nai province is geographically close to the economic capital of Vietnam of Ho Chi Minh City and its 10 million inhabitants. Thus, our insect factory is located near important roads, ports and airports in order to be able to supply the Asian and international market with our insect-based products.

Finally, southern Vietnam is particularly suitable for agriculture and fish farming. Whether it’s the mountains around Dalat or the Mekong Delta, all of southern Vietnam is known to produce a major part of the country’s food. Fruits and vegetables grow in abundance in fields or greenhouses that can take advantage of our natural fertilizers, and animal farms are the ideal candidates for  receiving our insect-based proteins quickly and easily. Fish farming and aquaculture are also kings in southern Vietnam, foremost of which is shrimp production, the country being the 3rd largest producer in the world (After China and Thailand). Our products are an ideal food base for these cultures, preserving the environment, the diet and the taste of the animals. By being close as to these food production centers, we reduce the transport time necessary for the use of our insect-based products.

The equipment and machines used in our BSF production plant were tailor-made to best meet the needs of this innovative industry that is insect cultivation.

The factory is automated, with engineers continuously ensuring the smooth running of operations and monitoring the development of insects in the best possible conditions.

Only a few years after its opening in Dong Nai, our first plant for the production of insect-based fertilizers and proteins has a production capacity of 1.000 MT of insectmeal per year.

2020 will see the construction of a new factory with an estimated production capacity of 10.000 MT. Several others will follow with similar capacities, this time in other tropical countries. 

Liên hệ Entobel

Contact Entobel