Black soldier fly Vietnam

Hoàn Toàn Tự Động

Trong khi Công nghệ tự động hóa hoàn toàn cùng với chi phí đầu tư cao đã đem lại nhiều lợi ích cho những nước phát triển tại vùng khí hậu ôn hòa, thì những nước nhiệt đới đang phát triển lại có những hạn chế và thế mạnh riêng khi áp dụng mô hình này. Vì vậy việc sản xuất côn trùng cần phải được điều chỉnh một cách phù hợp.

Black soldier fly Vietnam

Công Nghệ Châu Âu

Entobel được thừa hưởng những nguyên tắc sản xuất hợp lý, hoàn chỉnh từ đối tác Đức của mình là Katz Biotech – Hermetia GmbH, đơn vị tiên phong trong việc nuôi trồng, chế biến côn trùng tại châu Âu. Toàn bộ quá trình từ khâu sản xuất trứng cho tới chế biến thành phẩm đã được điều chỉnh để phù hợp với các nước nhiệt đới đang phát triển. Công nghệ của Entobel hiệu quả về chi phí, dễ dàng chuyển giaocó cường độ vốn thấp.

Black soldier fly Vietnam

Quy Trình Hiệu Quả

Entobel tập trung sản xuất Hermetia Illucens tại các nước đang phát triển nơi chi phí sản xuất cũng như lượng khí carbon dioxide thải ra thấp. Hiện tại, Entobel sản xuất tại Việt Nam ở mức giá cạnh tranh với công nghệ an toàn, hiệu quả.