Nghiên Cứu Tính Khả Thi

Đối với những công ty, cá nhân muốn đánh giá công dụng của công nghệ chuyển hoá năng lượng sinh khối với quy mô từ trung bình trở lên, Entobel sẽ cung cấp những nghiên cứu kĩ thuật về tính khả thi và lên kế hoạch kinh doanh tỉ mỉ.

Cuối nghiên cứu, chúng tôi sẽ cung cấp đánh giá cấu trúc doanh thu, cơ cấu chi phí cũng như phí đầu tư chi tiết.

Black soldier fly Vietnam
Black soldier fly Vietnam

Tư Vấn Trực Tiếp

Đối với những dự án chế biến côn trùng muốn mở rộng hoạt động hay cải tiến quy trình sản xuất từ giai đoạn sản xuất trứng cho tới chế biến thành phẩm, Entobel cung cấp dịch vụ tư vấn trực tiếp để giúp bạn tháo gỡ khó khăn.

Chuyển Giao Hoàn Toàn Công Nghệ

Entobel sẵn sàng chuyển giao hoàn toàn công nghệ cho các công ty, tổ chức có nhu cầu phát triển sản xuất với quy mô lớn.

Black soldier fly Vietnam