SẢN PHẨM CỦA ENTOBEL

H-MEAL

H-Meal ™ hoạt động như một chất kích thích ăn uống khiến
tăng khảng hấp thu thức ăn và tăng trưởng nhanh hơn. Nó cho phép
cải thiện hiệu suất với chi phí thấp hơn thông qua việc thay thế
các thành phần khác. H-Meal cũng được chứng minh là làm tăng đáng kể khả năng chịu đựng và tăng tỷ lệ sống sót của vật nuôi.

Phân tích thành phần %
Chất đạm thô
Min. 57
Chất béo thô
Max. 13
Chất xơ thô
Max. 10
Ash
Max. 10
Độ ẩm
Max. 8

H-Meal

Thành phần chức năng

Dinh dưỡng

Bên cạnh lượng axit amin ổn định và phong phú, H-Meal cung cấp một loạt các vi chất dinh dưỡng có giá trị.

Chất hấp dẫn và chất kích thích vị giác

H-Meal kích thích phản ứng tích cực của vật nuôi, tăng sức ăn của vật nuôi với hàm lượng H-Meal thêm vào thấp.

Chất kích thích miễn dịch

H-Meal chứa các peptide kháng khuẩn, kitin và axit lauric. Tẳng tỉ lệ sống và tăng phản ứng tích cực với chất kích thích miễn dịch đã được kiểm định.

Hiệu suất vượt trội đã được chứng minh bằng thực nghiệm

Tôm

Các thử nghiệm được thực hiện với tỉ lệ thêm vào từ 2% đến 10% cho thấy lượng thức ăn được tiêu thụ cao hơn, FCR thấp hơn, tỷ lệ sống cao hơn thông qua việc tăng khả năng chống lại bệnh đốm trắng và EMS trong các lần thử nghiệm.

Group 56

Tỷ lệ thêm vào 2-3% cho thấy lượng thức được tiêu thụ cao hơn so với các chất khác hiện có trên thị trường với tác động tích cực đến hiệu suất tăng trưởng. Không thay đổi chất lượng thịt thăn. Thích hợp cho cá lóc, rô phi, cá chẽm, cá hồi.

Group 51

Vật Nuôi

Tăng độ ngon của thức ăn của vật nuôi với tỷ lệ thêm vào thấp đến 2%. Đặc biệt  không gây dị ứng cho hầu hết các vật nuôi nhạy cảm.

Learn More

Proteins

The Black Soldier Fly Larvae contain up to 43 percent of protein, way more than any other plant- and animal-based food.

Fat 

Eleven fatty acids are detected in Black Soldier Flies Larvae, making it superior to its vegetable counterparts and similar to fish meal: Lauric, Myristic, Palmitic, Stearic, Arachidic, Palmitoleic, Oleic, Linoleic, g-Linolenic, Arachidonic, Eicosapentaenoic. 

Fiber

BSFL are also rich in fibers with prebiotic effects. It feeds and nourishes the good bacteria that exist naturally in the guts of living creatures, while helping to suppress the bad bacteria.

Minerals

BSFL-based products are a goldmine of minerals, containing: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Potassium, Iron, and more. 

Our insect meals can easily be mixed with other feed components, such as ground grains and soy. 

Insects meals are nutritionally superior than traditional sources of protein in feed (5% higher in protein than soy meal for example). Moreover, they contains chitin, which acts as a probiotic, contributing to a healthy immune system.

The use of insects for animal meals tremendously reduces the ecological and economic footprint of feed, contributing to more sustainable animal husbandry systems. It takes only 1 acre of Black Soldier Fly Larvae SFL to grow the same amount of protein as 3,000 acres of cattle and 130 acres of soybeans! Moreover, compared to beef farming, farming fly larvae produces 25 times less greenhouse emissions per kilogram, and just over 20 times less water per litre.

It leads to lower greenhouse gas emissions than other feed productions, and recycle organic waste.

Liên hệ Entobel

Contact Entobel