H-Meal

H- Meal được sản xuất từ ấu trùng sấy khô đã qua tách dầu và được sử dụng trong các công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi dựa trên những lợi ích sau:

  • Nguồn cung cấp đạm động vật bền vững chất lượng cao
  • Tăng lượng thức ăn tiêu thụ
  • Hệ số chuyển hoá thức ăn thấp
  • Có tính dẫn dụ cao
Black soldier fly Vietnam
Black soldier fly Vietnam

H-Oil

H-Oil là lượng dầu thu được từ ấu trùng, có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

H-Ferti

H-Ferti là sản phẩm cải tạo đất chất lượng cao chứa hơn 90% hữu cơ, nồng độ axít humic và fulvic cao, đồng thời chứa nhiều vi sinh vật có lợi. H-Ferti đã được chứng minh:

 • Có tính kích thích sinh học
 • Hỗ trợ cây trồng hấp thụ chất dinh dưỡng
 • Tăng năng suất và sức sinh trưởng của rau và cây ăn quả
 • Cải thiện hệ vi sinh vật cho đất
Black soldier fly Vietnam